MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 - Mājoklis
 - Integrācija
 - Pilsonība
 - Valoda
 - Pasākumi
 - Dažādi...
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

PILSONĪBA

Triju NVO kopīgā vēstule Tiesībsargam par pretrunām viņa atzinumos par nepilsoņiem     

 

 

Tiesībsargam J. Jansona kungam

Latvijas Sabiedrisko organizāciju padome šoruden iesniedza Tiesībsargam J. Jansonam vēstuli ar aicinājumu izvērtēt atšķirības Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesībās, daudzas no kurām jau nosodīja viņa priekštecis R. Apsītis. Iesniegums tika reģistrēts ar Nr. 1656.


8. novembrī Tiesībsargs parakstīja un nosūtīja LSOP atbildi Nr. 1-5/271, kurā rakstīja, ka "līdz šim paveiktais nepilsoņu skaita mazināšanā nav vērtējams kā pietiekams. Ir atbalstāmas starptautisko institūciju un nevalstisko organizāciju rekomendācijas par tiesību apjoma palielināšanu faktiskajiem LR pastāvīgajiem iedzīvotājiem - personām ar nepilsoņa statusu, īpaši attiecībā uz tiesībām strādāt u.c. sociāli ekonomiskajām tiesībām. Tāpat LR likumdevējam politiski ir jāizšķiras par vēlēšanu tiesību piešķiršanu personām ar nepilsoņa statusu (..) galvenais valsts uzdevums ir izstrādāt konkrētu plānu, kā tuvāko piecu, desmit gadu laikā noteikt skaidru tiesisko statusu visiem LR iedzīvotājiem, attiecīgi likvidējot starptautiski neskaidro, īpašo, bijušo PSRS pilsoņu jeb nepilsoņu statusu".


Tomēr 8. decembrī Tiesībsargs parakstīja un plaši publiskoja (citastarp portālā tiesibsargs.lv un žurnālā „Jurista vārds”) jauno atbildi uz to pašu iesniegumu, ar Nr. 6-1/1007. Lielā daļā tā ir pretrunā ar iepriekšējo; atbilde vairs nesatur norādi uz nepieciešamību paplašināt nepilsoņu tiesības un likvidēt nepilsoņu statusu. Kritiskas attieksmes pret paveikto nepilsoņu skaita mazināšanā vietā parādās apgalvojums, ka „Nepilsoņu skaita samazināšana nav pašmērķis” un ka nenaturalizējušies nepilsoņi „vēl joprojām tic savas kādreizējās valsts atjaunošanai tās iepriekšējās robežās”. Turklāt Tiesībsargs apgalvo, ka atšķirības starp pilsoņu un nepilsoņu tiesībām neesot diskriminējošas.

Apakšparakstījušās organizācijas:
- aicina Tiesībsargu J. Jansonu paskaidrot pretrunu viņa atzinumos iemeslu un publiskot savā portālā abus atzinumus.
- laipni lūdz izdevumus, kas publicēja Tiesībsarga 8. decembra atzinumu, publicēt arī tikpat autoritatīvo 8. novembra atzinumu.

Latvijas Cilvēktiesību komiteja                                                    Aleksandrs Kuzmins

Pilsoņu un nepilsoņu savienība                                                     Vladimirs Sokolovs

Baltijas vēsturisko un sociāli – politisko pētijumu centrs           Viktors Guščins
Rīga, 2011. g. 28. decembris

Pielikums:
Tiesībsarga atbildes
1. http://www.lhrc.lv/biblioteka/Tiesibsargs_SOOL_2011.pdf
2. http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibsargs/jaunumi/?doc=350