MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

Latvijas Cilvēktiesību komiteja (pilnā nosaukumā Cilvēktiesību līgu starptautiskās federācijas Latvijas Cilvēktiesību komiteja, reģ. nr. 40008010632) ir 1992. gadā dibinātā nevalstiskā cilvēktiesību aizsardzības organizācija.

Galvenie komitejas darbības virizieni ir dzīvokļu tiesības, mazākumtautību tiesības un personu tiesiskais statuss. Organizācijas birojs atrodas Lāčplēša ielā 87, Rīgā.

LCK ir starptautisko cilvēktiesību organizāciju FIDH un AEDH locekle. Organizācijas līdzpriekšsēdētāji kopš 2012. g. ir Natālija Jolkina un Vladimirs Buzajevs, vēl viens valdes loceklis ar paraksta tiesībām - Aleksandrs Kuzmins.