MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

LCK ZIŅAS: 2019. GADA PIRMAIS CETURKSNIS 

LCK iesniedza ziņojumus ANO Speciālajam ziņotājam par rasismu un EDSO Augstajam komisāram mazākumtautību lietās. Augstais komisārs tikās ar mūsu pārstāvi savas vizītes Latvijā laikā.

Publiskots Eiropas komisijas pret rasismu un neiecietību Piektais ziņojums par Latviju. Tajā izmantoti LCK materiāli.

LCK pārstāvji uzstājušies ANO Cilvēktiesību padomes 40. sesijas blakus pasākumā un Otrajā Latvijas vecāku sapulcē.

Komitejas darbība atspoguļota laikrakstā “Segodņa”, portālos Baltnews, Sputnik, Rubaltic, Russkie.org, BB.lv.

Cilvēktiesībām būtiskie likumprojekti Saeimas izskatīšanā ir:

  • Likuma “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem” projekts (Nr. 274/Lp13). Nodots komisijai.
  • Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (Nr. 122/Lp13). Pieņemts 1. lasījumā.
  • Dzīvojamo telpu īres likuma projekts (Nr. 144/Lp13). Pieņemts 1. lasījumā.
  • Vietējo referendumu likuma projekts (Nr. 162/Lp13). Pieņemts 1. lasījumā.

Turklāt Saeima izskata divus kolektīvos iesniegumus - par pieminekļa Rīgas Artbrīvotājiem nojaukšanu un (atbildes iesniegums, kas guva vairāk parakstu īsākā laikā) par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību.