MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

LCK ZIŅAS: 2019. GADA OTRĀ PUSE 

Satversmes tiesa ierosināja lietu Nr. 2019-20-03 par bērnudārzu mācībvalodu ierobežojumu uz komitejas sagatavotā pieteikuma pamata. Pēc mūsu ziņojuma, ziņu pieprasījumu par šo jautājumu Latvijas varas iestādēm nosūtīja un raizes izteica četri ANO speciālie ziņotāji. Iesniegta virkne sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā par mācībvalodu skolās. Mūsu ziņojums atspoguļots ANO Komitejas pret spīdzināšanu noslēguma komentāros (CAT/C/LVA/CO/6) par Latvijas ziņojumu.
 
LCK pārstāvji aktīvi piedalījās:
- Cilvēktiesību līgu starptautiskās federācijas kongresā Taipejā.
- EDSO Cilvēkdimensijas sanāksmē Varšavā.
- Pasaules temātiskajā konferencē “Tautietes un paaudžu pēctecība” Maskavā (ar ziņojumu) un Baltijas tautiešu forumā Ļeņingradas apgabalā.
- EDSO konferencē par mazākumtautību dalību Lundā.
- ANO Sociālajā forumā un (ar ziņojumu) Minoritāšu lietu forumā Ženēvā.
- Eiropas Krievu forumā Briselē.
 
Komitejas un tās biedru darbība atspoguļota un raksti publicēti avīzēs “Segodņa”, “Vesti”, “MK-Latvija”,  žurnālā “Jurista vārds”, portālos Mixnews, Baltnews, Sputnik, Rubaltic u.c.
 
Satversmes tiesas būtiskie spriedumi pārskata periodā: atstāti spēkā ierobežojumi mazākumtautību valodu lietošanai privātajās skolās (lieta Nr. 2018-22-01), tiek atcelti vīriešus diskriminējošie noteikumi par brīvības atņemšanas kārtību (lieta Nr. 2018-25-01).
 
Cilvēktiesībām būtiskais likumprojekts, kas attiecīgajā periodā pieņemts: “Par nepilsoņa statusa piešķiršanas izbeigšanu bērniem” projekts (Nr. 274/Lp13). Relevants vairākiem desmitiem jaundzimušo gadā.
 
Cilvēktiesībām būtiskie likumprojekti, kas paliek Saeimas izskatīšanā, ir:
grozījumi divos likumos par Svētā Jura lentīšu aizliegumu pasākumos (Nr. 321/Lp13 un 322/Lp13). Nodoti komisijām.
Dzīvojamo telpu īres likuma projekts (Nr. 144/Lp13). Pieņemts 1. lasījumā.
Vietējo referendumu likuma projekts (Nr. 162/Lp13). Pieņemts 1. lasījumā.
likumprojekts par administratīvo atbildību virknē sfēru, t.sk. valsts valodas lietošanā (Nr. 342/Lp13). Pieņemts 1. lasījumā.
grozījumi divos likumos par prililēģiju radīšanu pirmsskolas izglītībai latviešu valodā (Nr. 407/Lp13 un 408/Lp13). Pieņemti 1. lasījumā.
 

Turklāt Saeima izskata kolektīvo iesniegumu par pieminekļa Rīgas Atbrīvotājiem nojaukšanu, atteikusi pretiesniegumu, kas guva vairāk parakstu īsākā laikā, par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību.