MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 - Mājoklis
 - Integrācija
 - Pilsonība
 - Valoda
 - Pasākumi
 - Dažādi...
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

INTEGRĀCIJA

Iesnieguma policijai par naida runu internetā veidlapa     

Drošības policijas priekšniekam

Jānim Reinikam

Kr. Barona 99a, LV-1012, Rīga

 

________________,

pers.kods _____________,

dzīv. ______________

 

iesniegums

par kriminālprocesa uzsākšanu.

 

201_. gada __. __________, Rīgā

 

 

201_. gada ___.____________ interneta portālā _____ publicēta ziņa „________________________________” (http://________________________). Par šo ziņu publicēts šāds lietotāju komentārs: _______________________________________________ 

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 369.panta otrās daļas 5.punktu, lūdzu uzsākt kriminālprocesu un parbaudīt, vai minētā komentāra autors nav pārkapis Krimināllikuma 78.pantā nostiprināto aizliegumu veikt darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā vai rasu naida vai nesaticības izraisīšanu.

 

________________ (paraksts)