MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 - Mājoklis
 - Integrācija
 - Pilsonība
 - Valoda
 - Pasākumi
 - Dažādi...
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

MĀJOKLIS

Vēstule Saeimas frakcijām un komisijām par Pārskatīto Eiropas sociālo hartu, 2012     

 

 

Latvijas Republikas Tiesībsargam;  
Saeimas frakciju un Neatkarīgo deputātu grupas vadītājiem;
Saeimas Ārlietu, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu,
Sociālo un darba lietu komisiju priekšsēdetājiem

2011. g. 28 .  decembrī
 
Par likumprojektu „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu”

Jau nekavējoties pēc neatkarības atjaunošanas Latvija pievienojās Starptautiskajam paktam par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, tādejādi atzīstot tiesības uz mājokli (Pakta 11.pants). Ekonomiskās krīzes apstākļos šo tiesību nodrošināšana kļūst arvien svarīgāka.
 
Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem, hipotekāro kredītu, kuras bankas izsniedza mājsaimniecībām, kopsumma 2011.gada 30. septembrī bija lielāka par 4,3 miljardiem latu. Daudzi parādnieki nespēj savlaicīgi nokārtot savas saistības.

Uzņēmumu reģistra un tiesu statistika liecina, ka 2011. gada pirmajos 9 mēnešos 576 fiziskajām personām bija pasludināts maksātnespējas process, un 2011. gada pirmajā pusgadā attiecībā uz 135 ģimenēm tika pieņemti tiesas spriedumi, ar kuriem šīs ģimenes tika izliktas bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.
 
Savulaik pēc “īres griestu” atcelšanas denacionalizētajām mājām tika ieviesti “pārcelšanās pabalsti” pirmsreformas īrniekiem. Šobrīd, taupības pasākumu ietvaros, šī programma ir faktiski apturēta. Rīgā 2010. gadā un 2011. gada pirmajā pusē šie pabalsti netika izmaksāti, lai gan vairāk par tūkstoti ģimeņu tiem pieteicās un tika reģistrētas.

Ņemot vērā minēto, lūdzam jūs ierosināt iekļaut 2011. gada 24. novembrī pirmajā lasījumā akceptētā likumprojekta „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu” (Nr. 72/Lp11) 2. pantā norādi, ka Latvija apņemas uzskatīt par sev saistošu Hartas 31. pantu, kas nostiprina tiesības uz mājokli (right to housing; likumprojektam pieliktajā hartas tulkojumā – tiesības uz dzīvesvietu).
 
Cieņā,

N. Jolkina
Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija

A. Kamenska
Latvijas Cilvēktiesību centrs
 
A. Kuzmins
Latvijas Cilvēktiesību komiteja

I. Jasiņeckis
„Par taisnīgumu Latvijā”