MājoklisIntegrācijaPilsonībaValoda
EN    LV    RU
"nodrošināt nepārtrauktu pieejamību iespējai mācīt un mācīties mazākumtautību valodās visā valstī, lai apmierinātu esošo pieprasījumu" - Eiropas Padome/VKNMA KK, ACFC/OP/III(2018)001REV, kopsavilkums
 Par mums 
 Darbības jomas 
 - Mājoklis
 - Integrācija
 - Pilsonība
 - Valoda
 - Pasākumi
 - Dažādi...
 Vēsture 
 Bibliotēka 
 Arhīvs 
 Kontakti 
 Saites 

 

MĀJOKLIS

Vēstule Saeimas frakcijām un Ārlietu komisijai par Pārskatīto Eiropas sociālo hartu, 2011     

 

2011. g. 18.  janvārī
 
Par likumprojektu „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu”
 
Jau nekavējoties pēc neatkarības atjaunošanas Latvija ir pievienojusies Starptautiskajam paktam par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, tādejādi atzīstot tiesības uz mājokli (Pakta 11.pants). Ekonomiskās krīzes apstākļos šo tiesību nodrošināšana kļūst arvien svarīgāka.
 
Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas datiem, hipotekāro kredītu, kuras bankas izsniedza mājsaimniecībām, kopsumma ir lielāka par 5 miljardiem latu. Arvien vairāk parādnieku nespēj savlaicīgi nokārtot savas saistības. Uzņēmumu reģistra un tiesu statistika liecina, ka pērn 208 cilvēki bija spiesti ierosināt maksātnespējas procedūru, un 2010. gada pirmajā pusgada pret 122 ģimenēm tika pieņemti spriedumi par izlikšanu bez cita dzīvokļa ierādīšanas.
 
Savulaik pēc “īres griestu” atcelšanas denacionalizētajām mājām tika ieviesti “pārcelšanās pabalsti” pirmsreformas īrniekiem. Tagad taupības pasākumu ietvaros šī programma ir faktiski apturēta – Rīgā 2010. gada pirmajā pusē šie pabalsti netika izmaksāti, lai gan vairāk par tūkstoti ģimeņu tiem pieteicās un tika reģistrētas.
 
Ņemot vērā minēto, lūdzam jūs iekļaut 2010. gada 16. decembrī pirmajā lasījumā akceptētā likumprojekta „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu” 2. pantā norādi uz to, ka Latvija apņemas uzskatīt par sev saistošu Hartas 31. pantu, kas nostiprina tiesības uz mājokli (right to housing; likumprojektam pieliktajā hartas tulkojumā – tiesības uz dzīvesvietu).
 
Cieņā,
 
 
I. Brands Kehris                                                                           
Latvijas Cilvēktiesību centrs
 
N. Jolkina
Latvijas Cilvēktiesību komiteja
 
A. Kuzmins
Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija
 
I. Jasineckis
„Par taisnīgumu Latvijā”